0
Kategórie Výrobcovia
katKAMEROVÉ SYSTÉMY DAHUA
katAUDIO-VIDEO VRÁTNIKY
katSWITCHE, INJEKTORY A EXTENDÉRY
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

SkyTop s.r.o.
Hlavná 49
Šamorín 931 01
Volajte:
Mobil
tel0948 272 274
Píšte:
E-mail
einfo(@)skytop.sk
Novinky


Momentálne nie sú vložené žiadne novinky.Výrobcovia
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 IČO:*
 DIČ:*
 IČ DPH:
 E-mail:*
 Telefón:*
 www:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
6376
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


 Chcem sa zaregistrovať ako nový DEALER


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné a dodacie podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov) cez internet.
Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň aj predávajúcim je SkyTop s.r.o., Stará Gala 131,
930 34 Holice, s prevádzkou na Hlavnej 49, 931 01 Šamorín (ďalej len „predávajúci“) Zapísaný v
okresnom súde v Trnave, vložka č: 28731/T 630-13651 a jeho obchodnými partnermi (ďalej len
„kupujúci“).

2. Vymedzenie pojmov

* predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu SkyTop.sk * kupujúci - fyzická alebo právnická
osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim * tovar - produkty alebo služby v ponuke
internetového obchodu www.skytop.sk * objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný
predaj tovaru

3. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne
e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky
(potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k
potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania
požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre
obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa
považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a
prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním. Po odoslaní
objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania
potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo
nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už
k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá
na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V
prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody
o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato
čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

5. Ostatné ustanovenia
 
Zodpovednosť
 
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v eshope sú z časti preberané od tretích strán a môžu
obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť
produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné
škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane
(ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.
Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré
nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na tomto
eshope pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na tomto
eshope nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý
konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom,
čo ho v prípade pochybností kontaktoval. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na tomto eshope si
predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má
právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.
 
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru:
(nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, v tomto
eshope prevádzkovateľ predlžuje zákonom stanovenú lehotu až na 14 dní v prípade ak sú splnené
podmienky uvedené nižšie. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie
nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu
nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali,
zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar musí byť spôsobilý na ďalší predaj
» tovar musí byť nepoškodený , v prípade podozrenia na nefunčnosť výrobku si predajca vyhradzuje
právo na preverenie funkčnosti v odbornom servise.
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
» zašlite spolu s dokladom o kúpe
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, alebo
poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených
podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to
najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie
od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

7. Záloha a platby na účet

Pri objednávke v hodnote nad 990 € požaduje predávajúci od kupujúceho platbu vopred na bankový účet.
Platbu vopred môže predávajúci žiadať kedykoľvek pri posudzovaní objednávky. V jednotlivých
prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o zálohe na tovar. Predfaktúra vystavená na základe
objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.

Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uvádzať číslo preddavkovej faktúry ako variabilný symbol.

8. Dodacie podmienky

V prípade, že je tovar označený ako "Skladom", a kupujúci objednávku vytvorí a následne ju
predávajúci potvrdí do 13.00 hodiny, má kupujúci garanciu, že predávajúci odošle tovar vyexpeduje do
48 hodín. V prípade objednania tovaru označeného ako "Vypredané" Vás mailom budeme informovať o
dĺžke dodacej lehoty.
 
Predávajúci si na službu "Odosielame do 24 hodín" vyhradzuje právo nesplniť ju v prípade, ak sa
vyskytnú neočakávané udalosti, alebo udalosti spôsobené vyššou mocou, ktoré neumožnia splniť
podmienky služby.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie
objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje
predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na
používanie, prípadne záručný list.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je
povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne
prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti
kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške:
15,- EUR

9. Možnosti platieb a spôsobov prepravy
Spôsob platby a prepravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.
Viac o možnosti platieb a spôsobe dopravy nájdete v dodacích podmienkach zverejnených v eshope.

Ako zaplatiť za tovar

Vyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a
dostupnosti tovaru vám objednaný tovar doručíme v termíne do 24 hodín od potvrdenia vydania
objednávky.

Za tovar objednaný u nás môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

• Úhrada bankovým prevodom

Platbu vopred uskutočnite na základe zálohovej faktúry, ktorú si môžete vytlačiť po vytvorení Vašej
objednávky. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry. V prípade platby
bankou vopred uhraďte sumu, ktorá je uvedená v objednávke aj s prepravným poplatkom na účet
Tatrabanka, a.s., č. účtu : 2920869197/1100. Ceny za prepravu sú jednotné pre územie celého
Slovenska. Tovar Vám bude doručený priamo na dodaciu adresu. Predfaktúra vystavená na základe
objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.

• Dobierkou – (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo kuriérskou spoločnosťou)
Pri platbe na dobierku, platbu uhradíte pri prevzatí tovaru na pobočke Slov. pošty, alebo priamo
kuriérovi, záleží na zvolenom spôsobe dopravy. K vašej objednávke bude pripočítaná suma za platbu na
dobierku podľa nášho aktuálneho cenníka.
 
• Tatrapay – Ak je dostupné - (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo kuriérskou spoločnosťou)
Klienti Tatrabanky majú možnosť zaplatiť online za svoju objednávku cez internet banking
Tatrabanky.


Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal.
V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu.
Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade
poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach
alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky
po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad
vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pri objednávke do zahraničia - predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky
a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred,
na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

10. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11. Doklady

Preddavková faktúra - nie je daňový doklad
Slúži na uskutočnenie platby prevodom vopred, obsahuje všetky zákonné náležitosti.
Faktúra - daňový doklad
Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti.

Dobropis - Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru alebo
bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

12. Záverečné ustanovenia
 
Kupujúci súhlasí s úpravou objednávky v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho.
 
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších
zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že
s nimi v plnom rozsahu súhlasí. SkyTop s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek,
pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne
telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.
 
Dozorujúcim orgánom eshopu SkyTop.sk je SOI Trnava.
 
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656  

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
3805

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:


*